a.n.y_top

Графичен Дизайн

Изработка на лого

 • С лого можете да установите връзка с потенциални клиенти, да предадете идеята, че предлагате висококачествени услуги и да съобщите графично Вашата мисия. Какво точно е логото? То е всичко, което се използва за представяне на Вашата компания – може да е изображение, текст, формуляр или комбинация от трите. Именно то Ви отличава от конкурентите, грабва вниманието на хората, оставя трайно впечатление и служи като основа на Вашата марка. Добре проектираното лого ще добави послание по начин, който ще Ви помогне да се свържете емоционално с Вашия целеви пазар

Дизайн на печатни материали

 • Ние можем да разработим много форми на рекламни материали, подходящи за Вашите специфични нужди и бюджет като великолепни каталози, менюта, брошури, плакати, визитни картички и други материали.

Бизнес презентации

 • Бизнес презентацията е съществен компонент от представянето на всеки бизнес, проектирана  в съответствие с визията и изискванията на компанията. Ние ще разработим корпоративна презентация, за да демонстрираме характеристиките и предимствата на Вашите продукти или услуги.

Изработка на Brand book
 • Ще създадем Brand book с подробни препоръки за използване на логото в множество цветове, в допълнение към него. Ще дадем препоръки за шрифтове и цветови палитри, както и приложението им в дигитални и печатни издания.
Обработка на публикации, корици и други елементи в социалните мрежи.
 • Предлагаме и дизайнерска обработка на различни материали като корици, аватари и публикации за социални мрежи, както и визуализации на спонсорирани кампании, за да отговарят на изискванията на Вашия бизнес.
Брандиране

Нямаше да има толкова объркване и дисонанс около понятието брандиране, ако определението беше ясно. Но в основата си разбирането на брандинга изисква фундаментално разбиране на бизнеса, маркетинга и дори междуличностните връзки. Задълбочено описание, което напълно капсулира какво представлява брандирането, само по себе си не би дало много представа за темата, тъй като брандирането е толкова обширно понятие. Но за да спрем разпространението на остаряла, погрешна и частична информация за марката, ние представяме по-подробната дефиниция, която следва:
Идентифицирането, създаването и управлението на кумулативните активи и поведение, които влияят върху начина, по който заинтересованите страни възприемат дадена марка във времето, представляват непрекъснат процес на брандиране.

Създаване на неповторими цени за графичен дизайн и предпечат

При нас разбираме, че всеки проект за графичен дизайн и предпечат е уникален и изисква индивидуално внимание. Затова предлагаме персонализирани цени, които се формират в зависимост от специфичните изисквания и сложността на всяка поръчка.

Всички цени, които представяме, са само ориентировъчни и подлежат на договаряне, за да отразим точно вашите нужди. Когато се свържете с нас, ще изслушаме внимателно вашите идеи и изисквания, като вземем предвид сроковете за изпълнение и обемите на работата.

Нашата цел е да предоставим нашите клиенти с възможно най-добри решения и качествено изпълнение. Възможно е да ви предложим различни опции и пакети, които да отговарят на вашите нужди и бюджет.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим вашата идея и да ви предложим индивидуална оферта, която отговаря на вашите изисквания за графичен дизайн и предпечат. Вижте разликата, която персонализирана и уникална цена може да направи за вашия проект!

Рекламна листовка или плакат:

 • Размер А5, А6 (и по-малки):
  • Едностранна: 40 лв
  • Двустранна: 70 лв
 • Размери А3, А4:
  • Едностранна: 80 лв
  • Двустранна: 140 лв
 • Размери А1, А2:
  • Едностранна: 150 лв

В цените за рекламните листовки или плакатите е включено:

 • Проектиране
 • Използване на изображения от наш клипарт или подадени от клиента
 • Страниране
 • Корекции
 • Генериране на PDF файл

Не са включени в цените за рекламните листовки или плакатите:

 • Правене на снимки и тяхната обработка

Рекламна дипляна:

 • Двустранна: цената се уточнява допълнително

В цената за рекламната дипляна е включено:

 • Проектиране
 • Използване на изображения от наш клипарт или подадени от клиента
 • Страниране
 • Корекции
 • Генериране на PDF файл

Не са включени в цената за рекламната дипляна:

 • Правене на снимки и тяхната обработка
 
 

Цените за разгънат формат на листовки са както следва:

 • А5 с 1 сгъвка (4 стр.): 80 лв
 • А5 с 2 сгъвки (6 стр.): 120 лв
 • А4 с 1 сгъвка (4 стр.): 100 лв
 • А4 с 2 сгъвки (6 стр.): 140 лв
 • A3 с 1 сгъвка (4 стр.): 140 лв
 • A3 с 2 сгъвки (6 стр.): 180 лв

Цените за дизайн и предпечат на вестници и списания са:

 • A4, A5 – 30 лв/стр. за готови текстове и графики
 • A2, A3 – 40 лв/стр. за готови текстове и графики
 • A4, A5 – 45-60 лв/стр. с подготвени от нас материали и илюстрации
 • A2, A3 – 60-90 лв/стр. с подготвени от нас материали и илюстрации
 
 
 
 

Цените за дизайн и предпечат на брошури, проспекти и каталози са:

 • A5/A4 – базова цена 30 лв/стр. за подадени от клиента текстове и изображения
 • Цената не включва правене на снимки и тяхната обработка.
 • При повишена сложност на проекта, цената се уточнява допълнително.
 • Цената е свързана и с броя продукти, представени на една страница.

Цените за корица на книга и вътрешни илюстрации са:

 • Базова цена за корица на книга: 120 лв
 • Проект с илюстрация за корица на книга: 200 лв
 • Вътрешни илюстрации – 50-100 лв/бр.

За страниране на художествена литература (само текст) се таксува 5 лв. за всяка страница. В тази цена е включено изработването на графичен проект, странирането на текст, генерирането на готов файл за печат и една коректура. Възможно е да се договори отделна цена за оформяне на техническа литература в зависимост от сложността. За добавяне на таблици и графики се заплаща допълнително. Коректурната работа и нанасянето на втора и последващи коректури не са включени в цената.

 

 

 

 

Дизайн на лого с начална цена от 200 лв, която зависи от сложността на проекта.

 • Рекламни материали за социални мрежи (Facebook, Twitter) с цена между 40 и 160 лв, в зависимост от сложността на дизайна.
 • Дизайн на покани и картички с цена между 30 и 50 лв.
 • Дизайн на фирмени папки с цена между 40 и 60 лв.
 • Дизайн на глави за календари с цена от 80 лв.
 • Дизайн на еднолистови календари с цена от 140 лв.
 • Етикети за продукти – основен дизайн с цена от 150 до 200 лв, за всяка следваща разновидност – цена между 100 и 150 лв.
 • Дизайн на промишлени опаковки – основен дизайн с базова цена от 200 лв, за всяка следваща разновидност – базова цена от 150 лв.
 • Дизайн на рол-банери, транспаранти и билбордове – художествен дизайн с цена между 80 и 150 лв, сложен дизайн или 2 варианта – цена между 200 и 380 лв.
 • Обработка на каталожни снимки с цена от 25 лв за всеки обект, която включва изрязване по контур на обекта, ретуш, монтаж и прилагане на филтри.

Свържете се с нас, за да обсъдим вашите нужди и да направим най-добрия дизайн за вас.

ЗАБЕЛЕЖКИ

За извънредна работа по спешна заявка от клиент в почивни дни и по време на официални празници цените са с 50% над обявените тарифи.

Заявки се приемат писмено в рамките на работните дни по електронна поща!

Индивидуална работа с дизайнер с цена от 45 лв/час.