marketing-online-strategy-with-drawings-930x620

Онлайн реклама

Онлайн рекламата е форма на реклама, която използва интернет за предаване на маркетингови съобщения на целева аудитория. Тя може да включва както конвенционална банерна реклама, така и най-съвременна реклама, оптимизирана за различни хора и устройства. Интернет рекламата използва различни стратегии, вариращи от кратки промоционални съобщения до широко интерактивно мултимедийно съдържание.

Уникалност

Позволява ви да достигнете до аудитории, които смятате за потенциални клиенти

Детайлно насочване

Интернет рекламата е богата на въображение и е разнообразна като структура и концепция.

На разумна цена

Алтернативна рекламна комуникация на ниска цена, която достига до огромен брой хора.

Резултати

Резултати, които са както навременни, така и количествено измерими.
Когато се съчетае с PPC реклами, подходът постига дори повече резултати. Чрез смесването на органичен и спонсориран трафик парите ви се максимизират и рекламните усилия са по-успешни.